Glucosamine

Glucosamine sulfate (hay gọi tắt là Glucosamine) là một loại đường tự nhiên. Glucosamine thường được sử dụng để điều trị và ngăn ngừa các rối loạn khớp, chẳng hạn như viêm xương khớp.
0.0
Đặt hàng trước
1.300.000 đ 1.150.000 đ
+
0.0
Đặt hàng trước
820.000 đ 720.000 đ
+
0.0
Đặt hàng trước
1.382.000 đ
+
0.0
Đặt hàng trước
1.174.000 đ 1.074.000 đ
+
0.0
Đặt hàng trước
722.000 đ
+