Nhân Sâm 6 Năm Tuổi

Hình Ảnh Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 3 Củ/kg - sieuthilamdep.com -13%
4.500.000 đ 3.900.000 đ
Hình Ảnh Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 4 Củ/Kg - sieuthilamdep.com -19%
3.600.000 đ 2.900.000 đ
Hình Ảnh Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 5 Củ/Kg - sieuthilamdep.com -17%
2.900.000 đ 2.400.000 đ
Hình Ảnh Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 6 Củ/Kg - sieuthilamdep.com -15%
2.700.000 đ 2.300.000 đ
Hình Ảnh Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 7 Củ/Kg - sieuthilamdep.com -21%
2.800.000 đ 2.200.000 đ
Hình Ảnh Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 8 Củ/Kg - sieuthilamdep.com -20%
2.500.000 đ 2.000.000 đ
Hình Ảnh Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 10 Củ/Kg - sieuthilamdep.com -23%
2.400.000 đ 1.850.000 đ
Hình Ảnh Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 12 - 14 Củ/kg - sieuthilamdep.com -25%
2.400.000 đ 1.800.000 đ
Hình Ảnh Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 20 - 30 Củ/kg - sieuthilamdep.com -26%
2.300.000 đ 1.700.000 đ
Hình Ảnh Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 16 - 18 Củ/kg - sieuthilamdep.com -24%
2.300.000 đ 1.750.000 đ