Omega 3

Omega 3 là một loại axit béo có nhiều trong các loại cá, một số loại hạt, rau, gan động vật... giúp hệ tim mạch và các cơ quan trong cơ thể của chúng ta khỏe mạnh.
0.0
Đặt hàng trước
459.000 đ
+
0.0
Đặt hàng trước
725.000 đ 616.250 đ
+
0.0
Đặt hàng trước
900.000 đ
+
0.0
Đặt hàng trước
634.000 đ
+
0.0
Đặt hàng trước
669.000 đ 589.000 đ
+
0.0
Đặt hàng trước
640.000 đ 397.000 đ
+
0.0
Đặt hàng trước
613.000 đ
+
0.0
Đặt hàng trước
242.000 đ
+
0.0
Đặt hàng trước
590.000 đ
+