Pigment Zo

Pigment Zo là giải pháp cải thiện sạm nám hiệu quả. Bạn có thể kết hợp Tretin0in để nâng cao hiệu quả điều trị các vấn đề nám mức độ trung bình đến nặng