Sinh Lý

Bổ sung dưỡng chất cần thiết, kích thích cơ thể sản sinh hoocmon nhằm tăng cường sinh lý an toàn, bền bỉ.