Vitamin B7 Sử Dụng Thế Nào An Toàn? trong danh mục "Thuốc Giảm Cân"

Vitamin B7 hay Biotin được biết là có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của tế bào và thường là một thành phần của các chất bổ sung để tăng cường sức khỏe của tóc và móng tay