Toner Obagi

Là một bước thiết yếu trong chu trình chăm sóc da hàng ngày, Toner Obagi là giải pháp tối ưu giúp duy trì độ pH cho làn da của bạn, tạo tiền đề giúp các bước chăm sóc phía sau được thẩm thấu vào da tốt hơn.