Thông Báo: STLĐ Đã Làm Việc Lại Bình Thường - STLĐ Đã Gửi Hàng Được Toàn Quốc.
STLĐ Đã Làm Việc Lại Bình Thường.
STLĐ Đã Gửi Hàng Được Toàn Quốc.

Glycocure Line - Thay Da Sinh Học

Glycocure Line - Thay Da Sinh Học giúp phục hồi tích cực hệ thống sửa chữa và bảo vệ da, giúp tối ưu hóa hiệu quả của việc điều trị. Da có thể phục hồi và duy trì tối ưu chức năng hàng rào bảo vệ. Lớp sừng được tái cấu trúc mới. Phục hồi lại các chức năng đầy đủ và hiệu quả.

Không có sản phẩm trong phần này

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Viết đánh giá