Thông Báo: STLĐ Đã Giao Được Liên Quận Tại HCM - STLĐ Đã Gửi Hàng Được Toàn Quốc.
STLĐ Đã Giao Được Liên Quận Tại HCM.
STLĐ Đã Gửi Hàng Được Toàn Quốc.
Giá Sản Phẩm
Xuất Xứ
Lọc Sản Phẩm

Peauhonnete

Peauhonnete
Peauhonnete là thương hiệu nổi tiếng của Nhật bản với những đột phá ngày càng tăng trong lĩnh vực nghiên cứu DNA. Các sản phẩm của hãng luôn mang tings đột phá lớn trong khoa học di truyền sự sống đang ngày càng tiến bộ nhanh chóng.