Mille Maria Galland

Mille Maria Galland tác động sâu vào bên trong cấu trúc da. Cung cấp dưỡng chất tăng cường năng lượng, độ đàn hồi da.