Nhau Thai Cừu Úc 100 Viên

Nhau Thai Cừu Úc 100 Viên cấp được sản xuất với quy trình công nghệ hiện đại. Với công thức đặc biệt được chiết xuất 100% từ thiên nhiên